ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ

ผู้สนับสนุนโดย

รายละเอียดการแข่งขัน

วัตถุประสงค์

 1. เป็นการจัดหารายได้เพื่อเป็นการกุศล มอบเป็น ทุนการศึกษา แก่นักเรียนโสตศึกษา(ผู้พิการทางหู) จังหวัดปราจีนบุรี
 2. เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการออกกำลังกายให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ ห่างไกลยาเสพติด และอบายมุขทั้งมวล
 3. เพื่อประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวในเขตจังหวัดปราจีนบุรี และข้างเคียงให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น
 4. เพื่อประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

การแบ่งกลุ่มอายุ

 • ฮาล์ฟมาราธอน 21.6 ก.ม. ค่าสมัคร 400 บาท // รับจำนวน 600 คน (ปล่อยตัว 05.30 .)
  ชาย อายุ  16-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65ปีขึ้นไป
  หญิง อายุ  16-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60 ปีขึ้นไป
 • มินิมาราธอน 11 ก.ม.  ค่าสมัคร 350 บาท // รับจำนวน 1200 คน (ปล่อยตัว 05.45 .)
  ชาย  อายุ ต่ำกว่า 15, 16-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70 ปีขึ้นไป
  หญิง อายุ ต่ำกว่า 15, 16-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60 ปีขึ้นไป
 • Fun Run 5 ก.ม.  ค่าสมัคร 300 บาท // รับจำนวน 700 คน  (ปล่อยตัว 06.00 .)
  รุ่นทั่วไป  ชาย
  รุ่นทั่วไป หญิง
 • VIP วิ่งได้ทุกระยะ 5 ก.ม. ,11 ก.ม. ,21.6 ก.ม. ค่าสมัคร 2,000 บาท

ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

 • ฮาล์ฟมาราธอน 21.6 ก.ม. กลุ่มอายุ ชาย/หญิง อันดับ 1-5
 • มินิมาราธอน 11 ก.ม. กลุ่มอายุ ชาย/หญิง อันดับ 1-5
 • Fun run รุ่นทั่วไป ชาย/หญิง อันดับ 1-5
 • VIP ได้รับถ้วยรางวัลที่ระลึก ทุกระยะ

กำหนดการ

 • วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561
  12.00.-19.00 . – รับ BIB+เสื้อ
 • วันอาทิตย์ที่  18 มีนาคม 2561
  04.00 น.  05.00. – รับ BIB+เสื้อ
 •  05.30 น.  ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันระยะทาง 21.6  ..
  05.35 น.  พิธีเปิดการแข่งขัน
  05.45 . – ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันระยะ 11 ก.ม.
  06.00 . – ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันระยะ 5 ก.ม.
  09.00 น. – พิธีมอบรางวัล และปิดการแข่งขัน

หมายเหตุ

 • โปรดช่วยกันรักษาความสะอาดในบริเวณพื้นที่จัดงาน
 • ไม่อนุญาตให้กางเต็นท์​นอนภายในมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี รายชื่อโรงแรม และเบอร์ติดต่อ

เหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัย

ภาพตัวอย่างเหรียญรางวัลที่ทางเรามอบให้เมื่อเข้าเส้นชัย

ระยะ 11 KM

ด้านหน้า
ด้านหลัง

ระยะ 21.6 KM

ด้านหน้า
ด้านหลัง

ระยะ 5 KM

ด้านหน้า
ด้านหลัง

ระยะ 21.6 KM

ด้านหน้า
ด้านหลัง

ระยะ 11 KM

ด้านหน้า
ด้านหลัง

ระยะ 5 KM

ด้านหน้า
ด้านหลัง

เสื้อที่ระลึก

แบบเสื้อ

แบบที่ 1 (แขนสั้น)

ด้านหลัง
ด้านหลัง

แบบที่ 2 (แขนกุด)

ด้านหลัง
ด้านหลัง

เส้นทางวิ่ง

เส้นทางจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะ 5K (Fun Run)

ระยะ 11K (Mini Marathon)

ระยะ 21K (Half Marathon)